C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

БОЙКА ТАБАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65 10 40; факс : 042 / 65 10 30

ГАЛИНА ДИНКОВА

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40 факс : 042 / 65 10 30

СЪДИИ

ДАРИНА ДРАГНЕВА

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

ЗЛАТКО МАЗНИКОВ

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

ИРЕНА ЯНКОВА

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

КРЕМЕНА ГРОЗЕВА

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

МИХАИЛ РУСЕВ

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

РАЙНА ТОДОРОВА

СЪДИЯ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ИВЕЛИНА КОЛЕВА

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

тел. / факс : 042 / 65 10 40

i.koleva@sz-adc.justice.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

СТОЙКА КОЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40 факс : 042 / 65 10 30

info@sz-adc.justice.bg

СЧЕТОВОДСТВО

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

тел. / факс : 042 / 65 10 40

v.atanasov@sz-adc.justice.bg

ДАНИЕЛА ТУРЛАКОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ - КАСИЕР

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-40

d.turlakova@sz-adc.justice.bg

РЕГИСТРАТУРА

Работно време

  • от понеделник до петък
  • 09:00 - 17:00

В служба „Регистратура“ се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби и др. В регистратурата се води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако се отнасят по образувано дело, посочете неговия номер, година и съда, до който изпращате документите. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на Председателя на съда.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

РЕГИСТРАТУРА

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65 10 80 факс : 042 / 65 10 30

delovodstvo@stzagora-adms.justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • от понеделник до петък
  • 09:00 - 17:00

В служба „Съдебно деловодство“ се организират и съхраняват делата и можете да получите пълна информация за тях. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:

  • Азбучник - дава информация за номера на образуваното дело по името на жалбоподателя;
  • Описна книга - осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;
  • Книга за открити заседания - осигурява информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по делото.

За да получите информация за дадено дело от регистрите или от деловодителите от служба „Съдебно деловодство“ е необходимо да знаете номера на делото и годината в която е образувано.

По Ваша молба деловодителите предоставят справки по делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.

ДЕЛОВОДСТВО

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65 10 80 факс : 042 / 65 10 30

delovodstvo@stzagora-adms.justice.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-80

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

тел. 042 / 65-10-40

info@sz-adc.justice.bg

ПРИЗОВКИ

ПРИЗОВКАРИ

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

042 / 65-10-80

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЛЮБОМИРА ЯНЧЕВА

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

гр. Стара Загора 6000 бул. "Руски" № 44 , ет.5

0888599077

l.yancheva@sz-adc.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация