C C C C A+ A A- X

Декларации

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

ДЕКЛАРАТОР

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА ПОДАДЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Вх. № / ДАТА НА ПОДАВАНЕ

1

ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА КОЛЕВА

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

чл.35, ал.1, т.1

2033 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2320 / 05.06.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ /п/

2912 / 05.07.2018 г.

2

СТОЙКА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

чл.35, ал.1, т.1

2034 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2381 / 07.06.2018 г.

3

БРАНИМИР МАРИНОВ БАЛЕВ

ПРИЗОВКАР

чл.35, ал.1, т.1

2035 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2384 / 07.06.2018 г.

4

ДЕЧО МИНЧЕВ ДЕЧЕВ

ПРИЗОВКАР

чл.35, ал.1, т.1

2036 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2363 / 06.06.2018 г.

5

АНТОНИ ДИМЧЕВ КОЛЕВ

ПРИЗОВКАР

чл.35, ал.1, т.1

2037 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2355 / 06.06.2018 г.

6

СЕВДАЛИНА ДИНЕВА МАТЕВА

ПРИЗОВКАР

чл.35, ал.1, т.1

2038 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2354 / 06.06.2018 г.

7

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2039 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2305 / 05.06.2018 г.

8

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2041 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2242 / 31.05.2018 г.

9

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА -ДИМИТРОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2042 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2383 / 07.06.2018 г

10

ИВА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2043 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2399 / 08.06.2018 г.

11

ДАНИЕЛА АНТОНОВА ТУРЛАКОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР

чл.35, ал.1, т.1

2046 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2385 / 07.06.2018 г.

12

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЗНИКОВА

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК

чл.35, ал.1, т.1

2048 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2399 / 08.06.2018 г.

13

ПЕНКА БОЕВА МАРИНОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2049 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2357 / 06.06.2018 г.

14

МИНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2050 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2360 / 06.06.2018 г.

15

ДИАНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2051 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2321 / 05.06.2018 г.

16

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2052 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2316 / 05.06.2018 г.

17

ЛИДИАНА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2053 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2301 / 05.06.2018 г.

18

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАМИШЕВ

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

чл.35, ал.1, т.1

2054 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2388 / 07.06.2018 г.

19

СВЕТЛАНА ПЕТКОВА ГУГЛЕВА

СЪДЕБЕН АРХИВАР

чл.35, ал.1, т.1

2055 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2300 / 04.06.2018 г.

20

НЕЛИ ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2056 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2366 / 06.06.2018 г.

21

ЛЮБОМИРА МИТЕВА ЯНЧЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2057 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2387 / 07.06.2018 г.

22

СТЕФКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.35, ал.1, т.1

2058 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2367 / 06.06.2018 г.

23

ЗВЕЗДА ПЕЕВА КОРДОВА

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

чл.35, ал.1, т.1

2084 / 18.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2386 / 07.06.2018 г.

24

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

чл.35, ал.1, т.1

2285 / 17.05.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2348 / 06.06.2018 г.

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ /п/

2913 / 05.07.2018 г.

25

КАМЕН ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ

УПРАВИТЕЛ СГРАДА

чл.35, ал.1, т.1

 

чл.35,  ал.1, т.2, част І и ІІ

2356 / 06.06.2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация