C C C C A+ A A- X

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Дата на публикуване 27 март 2020 Последна редакция 27 март 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 43

Стара Загора, 27 март 2020 г.

На основание 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на извънредно работно заседание на СК на ВСС, проведено на 26.03.2020 г. по повод приемане и влизане в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на  Народното събрание  от 13 мрат 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ т. 1 от ЗАПОВЕД № РД-40 от 16.03.2020 г. на председателя на Административен съд – Стара Загора, като на администриране и разглеждане по време на обявеното извънредно положение подлежат и делата по чл. 111 от ЗИНЗС,  чл. 276 от ЗИНЗС и чл. 250 от АПК

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Стара Загора, чрез публикуването в работната мрежа както и да се публикува на интернет страницата на съда от системния администратор, както и да се постави на видно място на входа на  сградата.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:
/Б. Табакова/

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация