C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД във връзка с удължаване на епидемичната обстановка до 30.06.2020 год.

Дата на публикуване 15 юни 2020 Последна редакция 15 юни 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

№ РД - 65

15 юни 2020 г., гр. Стара Загора

Във връзка с решение на Министерският съвет № 378 от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение на Министерският съвет № 325 от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2020 г., на основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт

НАРЕЖДАМ:

  1. УДЪЛЖАВАМ срока на действие на определените със заповед РД- 52/14.05.2020 г. и заповед № РД-55-22.05.2020 г. на председателя на Административен съд - Стара Загора правила и мерки за достъп в сградата на Административен съд - Стара Загора и за организацията на работа на Административен съд - Стара Загора в условията на пандемия, при стриктно спазване, считано от 15.06.2020 г. до 30 юни 2020 г., вкл.
  2. ОТМЕНЯМ т.1.1 от заповед РД-52/14.05.2020 г., в частта, в която е задължителен достъпът на лицата до сградата на съда с предпазна маска.

С настоящата заповед да се запознаят всички съдии и съдебни служители, чрез публикуване в работната мрежа на съда и да се публикува на интернет страницата на съда от системния администратор.

Копие от настоящата заповед да се постави на видно място на входа на Административен съд - Стара Загора.

Копие от заповедта да се изпрати на Началника на 03“Охрана“-Стара Загора за сведение и изпълнение, чрез служителите на 03“Охрана“ с работно място - Административен съд - Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на 03 „Охрана“ - Стара Загора за сведение и изпълнение.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА: /Б. ТАБАКОВА/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация