C C C C A+ A A- X

Адм. дело № 491/2019 г.

Дата на публикуване 17 юли 2020 Последна редакция 17 юли 2020 Новини Отпечатай

Административен съд – Стара Загора се произнесе с Решение по адм. дело № 491/2019 г., образувано по жалба на З. П. Ж. против Решение № 2349/ 27.06.2019г. по протокол № 45 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.06.2019г., с което е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на парк/квартал “Бедечка” по плана на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора. Предмет на делото УПИ I с отреждане „за парк и открити спортни обекти“, кв.810, в частта му, в която попадат урегулирани поземлени имоти, собственост на жалбоподателката З. П. Ж.
Съдът приема, че Решение № 2349/ 27.06.2019г на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно като постановено в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби от ЗУТ, допускащи последващо урегулиране на вече урегулирани имоти. Според съдебния състав одобреното изменение на подробния устройствен план за регулация противоречи на императивната разпоредба на чл. 15, ал.2 от ЗУТ, според която с последващи подробни устройствени планове могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти, а незаконосъобразността на изменението на плана за регулация влече незаконосъобразност и на изменението на плана за застрояване.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация