C C C C A+ A A- X

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Дата на публикуване 20 ноември 2020 Последна редакция 23 ноември 2020 Новини Отпечатай

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

23.11.2020 г., гр. Стара Загора

Връзка с ползване на отпуск за времененна неработоспособност от съдия Бойка Табакова – прредседател на  Административен съд – Стара Загора в периода от 23.11.2020 г. до  26.11.2020 г.,на основание решение на Общото събрание на съдиите на Административен съд – Стара Загора от 15.11.2019 г. и заповед №105 от 03.12.20219 г. на председателя на АС- Стара Загора, издадена на осн.чл.168, ал.7 от ЗСВ

                 Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 І. ОТЛАГАМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО на насроченото в открито съдебно заседание на 23 ноември 2020 г. адм. д. № 567/2020 г. от 10.30 ч.,

ІІ. ОТЛАГАМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО на насрочените в открито съдебно заседание на 26 ноември 2020 г. 2 бр. к.а.н. дела:

  •  № 351/2020 г. от  11.15 ч.;
  •  № 354/2020 г. от   11.15 ч.;

всички по описа на Административен съд – Стара Загора, които да се докладват за ново насрочване веднага след завръщане на съдия Бойка Табакова.

Копие от разпореждането да се сведе до знанието съдебния служител Светлана Гуглева, за сведение и изпълнение /уведомяване на страните по горепосочените административни дела/, както и да предостави Списък на делата които ще се разглеждат на 23 и 26  ноември 2020 г. на служителите на ОЗ “Охрана“ с работно място – Административен съд – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44 за уведомяване на явили се страни.

Копие от разпореждането незабавно да се публикува от системния администратор на интернет страницата на Административен съд – Стара Загора.

ЗАМ.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС-СТАРА ЗАГОРА: /ГАЛИНА ДИНКОВА/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация