C C C C A+ A A- X

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Дата на публикуване 30 ноември 2020 Последна редакция 30 ноември 2020 Новини Отпечатай

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

30.11.2020 г., гр. Стара Загора

На основание чл. 93 ал. 1, т.2 и ал.2от ЗСВ и решение на Общото събрание на съдиите на Административен съд – Стара Загора от 15 ноември 2019 год., във връзка с ползване на отпуск за времененна неработоспособност от Дарина Драгнева – съдия в  Административен съд – Стара Загора  

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

Отлагам разглеждането на насрочените в открито съдебно заседание на 01 декември 2020 г. 4 бр. административни дела:

  • № 471/2020 г.;  
  • № 472/2020 г.;
  • № 682/2020 г.;
  • № 687/2020 г.,

всички по описа на Административен съд – Стара Загора, които да се докладват за ново насрочване веднага след завръщане на съдия Драгнева.

Копие от разпореждането да се сведе до знанието съдебния деловодител Нели Бояджиева, за сведение и изпълнение /уведомяване на страните по горепосочените административни дела/, както и да предостави Списък на делата които ще се разглеждат на 01.12.2020 г. на служителите на ОЗ “Охрана“ с работно място – Административен съд – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44 за уведомяване на явили се страни.

Копие от разпореждането незабавно да се публикува от системния администратор на интернет страницата на Административен съд – Стара Загора.

      

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС-СТАРА ЗАГОРА:  /БОЙКА ТАБАКОВА/

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация