C C C C A+ A A- X

Във връзка с публикации в медиите за постановен от Административен съд – Стара Загора съдебен акт по адм. дело № 549/2022

Дата на публикуване 4 август 2022 Последна редакция 4 август 2022 Новини Отпечатай

Във връзка с публикации в медиите за постановен от Административен съд – Стара Загора съдебен акт по адм. дело № 549/22 г. Ви уведомяваме, че :

В Административен съд – Стара Загора е образувано адм. дело № 549/2022 г. по жалба на „Брикел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, обл. Стара Загора против Заповед № РД-08-115 от 29.07.2022 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите/РИОСВ/ – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 160, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 123 в, т.2, чл. 158 т.3 и т.4 и чл. 159 ал.2 от Закона за опазване на околната среда – „СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ГОРИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ЕНЕРГИЕН КОТЕЛ /ЕК №1, ЕК №2, ЕК№3, ЕК №4 И ЕК №5, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ №2 ОТ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №40-Н2/2021 г., ИЗДАДЕНО С РЕШЕНИЕ №40-Н2-ИО-АО/2021г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, С ОПЕРАТОР „БРИКЕЛ“ ЕАД гр. ГЪЛЪБОВО“.

В жалбата, подадена от „Брикел“ ЕАД, е направено изрично искане съдът да спре допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед № РД-08-115/29.07.2022 г.

С Определение № 514/02.08.2022 г., състав на Административен съд –Стара Загора е СПРЯЛ предварителното изпълнение на  заповед № РД-08-115/29.07.2022 г., издадена от Директора на РИОСВ – Стара Загора. Определението на Старозагорския административен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

По своята правна същност, спирането от съда на допуснатото по силата на закона изпълнение на административния акт представлява вид обезпечителна мярка в административния процес до приключване на спора за неговата законосъобразност.

В случая с постановеното по адм. дело №549/22 г. определение не се отменя заповед № РД-08-115/29.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, а само временно се спира нейното изпълнение до решаването на спора относно законосъобразността на приложената принудителна административна мярка. Към настоящия момент, съдебното производство по обжалването на заповед № РД-08-115/29.07.2022 г. е висящо и няма постановен съдебен акт по съществото на спора.

В този смисъл, неверни са твърденията в медийните публикации, че Административен съд  - Стара Загора е отменил издадената от Директора на РИОСВ – Стара Загора заповед № РД-08-115/29.07.2022 г.

Пълният текст на Определение № 514/02.08.2022 по адм. дело 549/2022 може да видите ТУК.

04.08.2022Г.                                                      ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА

Ивелина Колева - съдебен администратор

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация