C C C C A+ A A- X

Обявление по Адм.д. № 728/2019 г.

Дата на публикуване 18 октомври 2019 Последна редакция 6 декември 2019 чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК Отпечатай

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Административен съд-Стара Загора, на основание чл.181, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 188 от  Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора ,  с който се оспорват разпоредбите на чл.8, ал.1, т.8; чл.15, ал.4 в частта „или че кандидатът е лице неизправно по договор, сключен с Община Опан“; чл.27, т.2 от Наредба № 5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество на община Опан  , по което е образувано адм. д. № 728/2019 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, насрочено за 05.12.2019 г. от  11.30 ч.

ДЕЛОВОДИТЕЛ:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация