C C C C A+ A A- X

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД-40 от 16.03.2020

Дата на публикуване 2 април 2020 Последна редакция 8 април 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 44

02 април 2020 г.

                На основание 93, ал.1 от Закона за съдебната власт във връзка с решение на СК на ВСС по Протокол №11 от 31.03.20г.,т.1 и Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID – 19

НАРЕЖДАМ:

 ДОПЪЛВАМ т. 1 от  ЗАПОВЕД № РД-40 от 16.03.2020 г. както следва:

  • на администриране и разглеждане по време на обявеното извънредно положение подлежат и делата по глава ХV от АПК .

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Стара Загора, чрез публикуването й в работната мрежа.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда от системния администратор, както и да се постави на видно място на входа на  сградата.

Контролът по изпълнение на заповедта, досежно нейното оповестяване възлагам на съдебния администратор.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:   /Б. ТАБАКОВА/

 

Изготвил: Ивелина Колева, съдебен администратор

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация