C C C C A+ A A- X

ИЗМЕНЯ ЗАПОВЕД № РД-40 от 16.03.2020

Дата на публикуване 8 април 2020 Последна редакция 9 април 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д

№ РД - 46
08 април 2020 г.

                На основание 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на СК на ВСС по Протокол №12 от 07.04.2020 г.,т.1

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. ОТМЕНЯМ т. 5 от  заповед № РД-40 от 16.03.2020 г.
  2. ОТМЕНЯМ изречение 2 на т.9 от заповед № РД-40 от 16.03.2020 г.
  3. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА на т.т.10, 11, 12 и 13, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 9 от 15.03.2020 г. и т. 6, 7 и 10 от заповед № РД-40/16. 03.2020 г. на председателя на съда изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават на определените по утвърдения график дежурни съдебни секретари за вписване в съответните деловодни книги, за присъединяване към деловодната програма и за публикуване на Интернет страницата на Административен съд – Стара Загора, като по същите НЕ СЕ ИЗПРАЩАТ СЪОБЩЕНИЯ до страните за времето на обявеното извънредно положение, с изключение на определените за администриране и разглеждане в т.1. от заповед № РД-40/16.03.2020 г. дела, допълнена със заповеди № РД-43 от 27.03.2020 г. и № РД-44 от 02.04.2020 г.

Заповедта да се доведе до знанието на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Стара Загора, чрез публикуването й в работната мрежа.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда от системния администратор, както и да се постави на видно място на входа на  сградата.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС–СТАРА ЗАГОРА:  /Б. ТАБАКОВА/

 

Изготвил: Стойка Колева, административен секретар

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация